رسيده عيد و دلها شاد و خرم

رسيده عيد و دلها شاد و خرم،همه در فكر ديدارند با هم؛

همه آمده اند سفره بچينند،به فكر سفره هاي هفت سينند؛

منم در سفره دارم هفت سين را،ولي توأم شده با داغ زهرا؛

بود سين نخستين سلي كين،به روي مادرم با دست سنگين؛

ببين بر سفره سين دومم را،كه سويي نيست در چشمان زهرا؛

بگويم سين سوم تا بسوزي،كه مادر سوخت بين كينه توزي؛

ازين ماتم دل حيدر غمين است،كه سين چهارمم سقط جنين است؛

به روي سفره سين پنجم اين است: سرسجاده اش زينب حزين است؛

شده سفره پر از اشك شبانه،ششم سين مانده سوت و كور خانه؛

چه گويم اي عزيز از سين آخر،بود آن سينه مجروح مادرموضوعات مرتبط: اسلام
[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 ] [ 14:48 ] [ منجی ]

اين ندا تا عرش بالا مي رود

اين ندا تا عرش بالا مي رود

دختر آمد حيف مادر مي رود

صلي الله عليكم يا اهل بيت النبوه و رحمت الله و بركاته

ميلاد با سعادت حضرت زينب اسوه صبر بر همگان مبارك باد

 موضوعات مرتبط: اسلام
[ شنبه بیست و ششم اسفند 1391 ] [ 20:14 ] [ منجی ]

آسيب شناسي تربيتي مهدويت

مقدمه

آسيب شناسي تربيتي مهدويّت، يکي از مصداق هاي بحث عام تري است که از آن، به عنوان آسيب شناسي در تربيت ديني ياد شده است. براي توضيح اين که مقصود از آسيب شناسي تربيتي مهدويّت چيست، نخست بايد به جنبه ي تربيتي مهدويّت اشاره کرد. اعتقاد به وجود و ظهور امام مهدي (عج)، از جمله ي اعتقادات اسلامي و شيعي است و هم چون ساير اجزاي اين اعتقادات، لوازم تربيتي معيني بر آن مترتب است. بر اين اساس، مهدويّت، تنها مسأله اي اعتقادي نيست، بلکه از بعد تربيتي نيز برخوردار است. هنگامي که ما مشخص مي کنيم بر اساس متون روايي، اعتقاد به وجود و ظهور مهدي (عج)، ضروري است، مجموعه اي دانشي را براي افراد فراهم نموده ايم. اما هنگامي که اين مجموعه ي دانشي، به همراه خود، تحولات هيجاني، عاطفي و عملي معيني را ايجاد مي کند که ضمن آن، افراد مي کوشند خود را براي ياوري امام مهدي (عج) مهيا سازند، چهره ي تربيتي مهدويّت آشکار مي گردد.
با توجه به جنبه ي تربيتي مهدويّت، اکنون مي توان مقصود از آسيب شناسي معطوف به آن را مشخص کرد. در اين جا، آسيب شناسي، حاکي از بازشناسي موارد سوءبرداشت يا سوءعملکرد در جريان تربيتي مهدويّت است. تا جايي که به ذات دين، مشتمل بر مهدويّت، مربوط است، نمي توان از آسيب و آسيب شناسي سخن به ميان آورد. اما هنگامي که جريان تربيت ديني، مشتمل بر بعد تربيتي مهدويّت، شکل مي گيرد، امکان ظهور آسيب و بنابراين آسيب شناسي فراهم مي گردد؛ زيرا در جريان تربيت ديني، دست آدمي گشوده مي شود و اکنون اوست که بايد با فهمي که از دين کسب مي کند، به عمل روي آورد و زمينه ي تحقق برداشت هاي خود را هموار کند. در طيّ اين مسير است که افق کوتاه ديد آدمي، بدفهمي ها را در دامن مي پرورد، چنان که دامنه ي محدود همّت او، بدکرداري ها را در پي مي آورد. از اين رو، آسيب شناسي تربيتي مهدويّت، تلاشي براي بازشناسي اين گونه لغزش هاي فکري و عملي در جريان تحقق بخشيدن به بعد تربيتي مهدويّت است.
اما چنان که اشاره شد، آسيب شناسي تربيتي مهدويّت، خود، موردي از بحث عام تر آسيب شناسي تربيت ديني و اسلامي است. به عبارت ديگر، همه ي انواع آسيب شناسي در تربيت ديني، در هر يک از موارد آن نيز صادق خواهد بود. به اين ترتيب، رابطه ي آسيب شناسي تربيت ديني با آسيب شناسي تربيتي مهدويّت، رابطه ي کلي و جزئي خواهد بود. يعني آن چه به طور کلي در مورد نخست صادق است، به نحو جزئي و مصداقي، در مورد دوم نيز صادق خواهد بود...............موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 ] [ 16:9 ] [ منجی ]

احاديث درباره ابتلاء و بلاء

براي فهم بيشتر از معناي ابتلاء و بلاء، به احاديث ديگر نيز مراجعه مي کنيم تا از اقيانوس مواج دست پروردگار وحي الهي بيشتر سيراب شويم:

[ صفحه 22]

اول - شيخ صدوق، از امام صادق عليه السلام روايت مي کند:
ما من قبض و لا بسط الا و لله فيه المن او الابتلاء [1] .
مرحوم مجلسي در بيان حديث مي نويسد:
«شايد بتوان گفت که: قبض و بسط در رزق، به گشايش و تنگدستي است، در جان به شادي و اندوه، در بدن به تندرستي و بيماري، در عمل به توفيق و عدم آن، در خلق به آراستي و آلودگي، در دعاء به اجابت و عدم آن، و در احکام به رخصت در برخي از احکام، و نهي از برخي ديگر است» . [2] .
اين حديث، شايد بيان آيه ي شريفه باشد که فرمود:موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه دوازدهم اسفند 1391 ] [ 19:43 ] [ منجی ]

امام مهدي امتحان الهي

اول - محمد الحميري عن أبيه، عن ابن يزيد، عن حماد بن عيسي عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لتمحصن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد کمخيض الکحل في العين لأن صاحب الکحل يعلم متي يقع في العين، و لا يعلم متي يذهب، فيصبح أحدکم و هو يري أنه علي شريعة من أمرنا فيمسي و قد خرج منها، و يمسي و هو علي شريعة من أمرنا فيصبح و قد خرج منها.
امام باقر عليه السلام فرمود:
اي شيعيان آل محمد - صلي الله عليه و آله -! يقينا ناخالص هاي شما از شما جدا خواهند شد. همچون سرمه در چشم که سرمه کش مي داند چه زمان سرمه در چشم.................موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه دوازدهم اسفند 1391 ] [ 19:42 ] [ منجی ]