ويژگيهاى منتظرين

شناخت امامت و امام :

            چشم انتظارى جز بر پايه شناخت ميسّر نيست. ابتدا بايد رهبرى مبتنى بر وحى و عصمت را شناخت و به لزوم آن معتقد بود تا بتوان خود را براى استقرار و پذيرش آن آماده ساخت . چنانكه ابتدا بايد نسبت به رهبر معصوم و امام منصوب از طرف خدا و پيامبر، معرفت پيدا كرد تا بتوان در دوران غيبتش به اميد زمان ظهورش به اطاعتش برخواست . و بدينگونه است كه امام باقر(عليه السلام)اين ويژگى را قبل از انتظار بيان مى فرمايد:

     «العارف منكم هذا الأمر المنتظر له ........... كمن جاهد.»([1] [21] )


                [1][21] ـ بحارالأنوار، ج 6، ص 141موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:19 ] [ منجی ]

درجات انتظار

روزه داران واقعى چگونه اند؟شب زنده داران سحرخيزى كه به نيّت قرب الهى دست از خوردن و آشاميدن و بسيارى لذّت هاى حلال ديگر كشيده اند، بندگان با اخلاصى كه زبان و چشم و گوش و دست و حتّى دلشان را در محدوده فرمان خداى تعالى از هر چه ناخوشايند اوست باز داشته اند، ايمان آوردگان صادقى كه ياد محرومان مجال كامرانى را از آنان گرفته و ذكر قيامت فرصت گناه و نافرمانى را از ايشان سلب كرده است، از طلوع فجر تا غروب خورشيد چه حالى دارند؟ حال منتظران نيز همانگونه است! آنان در پيشگاه خدا چه اجرى دارند؟ پاداش منتظران نيز همانند اجر آنان است!([1] [15] ) ...


 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:15 ] [ منجی ]

در جستجوى فضيلتها

آنان كه در تاريخ براساس وحى يا الهام يا نگرشى اصلاح طلبانه دم از مدينه فاضله اى زده اند، شايد خود نيز به وضوح مى دانسته اند كه تحقق چنان مدينه اى حداقل در شرايط موجود جامعه و وضعيت حاكم برتوده هاى آن روزگاران اگر ناممكن نباشد، حداقل بسيار دور از دسترس است. با اينهمه از هيچ تلاشى در تبيين ديدگاه خود نسبت به چنين مطلوبى فروگذار نكرده و از هيچ وسيله اى در ايجاد شوق مردمان نسبت به آن غافل نبوده و از تحمّل هيچ رنجى در سوق دادن جامعه به سمت تحقق آن آرمانها شانه خالى نكرده اند. بلكه برعكس همه اين رنج و تلاش را در برابر انگيزش و خيزش و حركت مردم در اين راستا ـ هر چند مختصر و نافرجام ـ مقدّس شمرده به جان خريده اند...موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:13 ] [ منجی ]

انتظار بهار و باران

شناخت شخص مورد انتظار و آگاهى نسبت به ويژگى ها و عملكردهاى او، در كيفيت انتظار مؤثر است. همين كه منتظر بداند در انتظار كيست و پس از به سر آمدن انتظار با چگونه انسانى روبرو خواهد شد و در چه اقداماتى با او همراه خواهد بود، در نحوه آمادگى او و آماده سازى محيط او تأثيرگذار است.

            همينكه منتظر بداند مولاى منتظرش «بنده راستين خدا»([1] [7] ) و «خليفه حقيقى او» و «حجّت واقعى» اوست و جز او را نمى پرستد و جز بر طبق اراده او حكم نمى كند و مردم را جز به سوى او فرا نمى خواند كافيست تا مرام و سكوت منتظِر را سمت و سويى خدايى ببخشد...


 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:11 ] [ منجی ]

بالِ پرواز

سايه نشينان ابر «اهل زمين» اند. آنان كه پاى بر خاك دارند و فراتر از خاك را تجربه نكرده اند، همانهايند كه تا ابر هست از ديدار خورشيد محرومند، تا ابر هست از تابش مستقيم آفتاب محرومند.([1] [6] )

            امّا آنها كه بالى يا مجالى براى پرواز دارند، اگر خود پرواز كنند يا بر بال پرنده اى نشسته، دل از خاك بركنده و چند صدمترى فراتر از خاك را مشاهده كنند، به آسانى خود را در معرض نگاه مستقيم خورشيد مى بينند و گرماى آفتاب را بر رگ و پوست خويش لمس مى نمايند...


 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:10 ] [ منجی ]

انتظار و شهادت

«المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه فى سبيل اللّه.»([1] [5] )

                تشبيه در هر زبانى از يك نوع قاعده منطقى عام پيروى مى كند كه تكيه بر استدلال و خِرد دارد، و تابع ذوقيّات محض و هنر مطلق نيست.

                تشبيه نوعى تصرّف ذوقى است امّا با قانونمندى عقلى، نوعى كاربرد هنرى است امّا با شيوه اى خِردپذير.

                اگر اشك را به شبنم، و گونه هاى طفلى يتيم را به گلبرگ تشبيه مى كنند، اولى از جهت زلاليّت و طهارت و ديگرى از باب لطافت و زيبايى است...


 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:8 ] [ منجی ]

حماسه انتظار

پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:

«افضل اعمال امّتى انتظار الفرج.»([1] [1] )

برترين كارهاى امت من انتظار فرج است.

و فرمود:

«انتظار الفرج عبادة.»([2] [2] )

انتظار فرج عبادت است.

و فرمود:

«افضل العبادة انتظار الفرج.»([3] [3] )

والاترين عبادت، انتظار فرج است.

 

و فرمود:

«افضل جهاد امّتى انتظار الفرج.»([4] [4] )

بالاترين جهاد امت من، انتظار فرج است.

 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:5 ] [ منجی ]

تلاشى هدفمند

«احب الاعمال الى اللّه عزّوجلّ انتظار الفرج.»([1] [26] )

«رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرالمؤمنين(عليه السلام)»   

            گرچه به ظاهر در ترجمه اين حديث شريف، فرقى بين دو تعبير، «الى اللّه» و «عنداللّه» نيست، يعنى در هر دو صورت مى توان آن را «در نزد خدا» معنا كرد; لكن بعيد نيست واژه اوّل ـ الى ـ كه در اصل به معناى «سوى و جهت و طرف» استعمال مى شود، در اينجا نيز حاكى از عنايتى خاصّ باشد كه با حكمت و دقّتى كه در فرمايش معصومين(عليهم السلام)نهفته است، مى تواند نشاندهنده حركتى با سمت و سويى الهى باشد

ـ بحارالأنوار، ج 52، ص 133، باب 22...موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 20:3 ] [ منجی ]

در انتظار روح نماز

در روايتى از اميرالمؤمنين(عليه السلام) آمده است:

     «كسى كه در انتظار اقامه نماز به سر برد در طى زمان انتظارش، در حال نماز محسوب مى شود».([1] [24] )

            و به همين مقدار اكتفا ننمود بلكه در جاى ديگر فرمود:

     «كسى كه منتظر وقت نماز بماند بعد از اداى نمازش در زمره زيارت كنندگان خداى عزوجل به شمار مى آيد.»([2] [25] ) ...


 

 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 10:49 ] [ منجی ]

چشم انتظار باران

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در خطبه هاى متعددى سخن از انحرافات و نابسامانى هاى پيش از ظهور پيامبر به ميان مى آورد و اوضاع اجتماعى دوران جاهليت را به بيان هاى مختلفى متذكر مى شود.

            از آن جمله مى فرمايد:

     «خداوند يكتا بنده و پيامبر خويش حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) را هنگامى فرستاد كه نشانه هاى هدايت به كهنگى گرائيده و جاده هاى دين محو و نابود شده بود. او حق را آشكار ساخت و مردم را نصيحت نمود و آنها را به سوى كمال هدايت كرد و به ميانه روى و عدالت فرمان داد.»([1] [18] ) ...


 موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ پنج شنبه بیست و هفتم مهر 1391 ] [ 11:46 ] [ منجی ]

دين بر پايه انتظار

انتظار امام زمان(عليه السلام) از چنان عظمتى بر خوردار است كه در برخى روايات، نه در رديف فروع دين بلكه در شمار اصول و قواعد اساسى دين قرار گرفته است.

                انتظار در كنار شهادت به توحيد (شهادة أن لا اله اِلاّ اللّه) و ايمان به پيامبر (و أنَّ محمّداً عبده و رسوله) و اعتراف به قرآن (تقرّ بماجاء من عنداللّه) و اقرار به ولايت (والولاية لنا اهل البيت) چه مفهومى جز اصل اساسى بودن آن دارد؟موضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ پنج شنبه سیزدهم مهر 1391 ] [ 16:35 ] [ منجی ]

( انتظار ... انتظار مهدى (عليه السلام) )

انتظار: ديده به راه دوختن است،

    لحظه شمارى كردن براى ديدار كسى يا انجام واقعه اى است،

به اميد كسى يا چيزى ماندن است،

 چشم داشتن و توقّع كارى يا حادثه اى است، 

 نگران شخص عزيزى يا امر مهمّى بودن است. 

ادامه این شعر بسیار زیبا در ادامه مطلبموضوعات مرتبط: مهدویت

ادامه مطلب
[ سه شنبه یازدهم مهر 1391 ] [ 16:59 ] [ منجی ]

شيخ ورّام

سيّد والا مقام مذكور فرموده: رشيد ابو العباس بن ميمون واسطى هنگام سفر به سامره قضيه اى را براى من تعريف كرد.

او گفت: جدّ من ورّام بن ابى فراس قدس اللَّه روحه به جهت.....موضوعات مرتبط: داستان های امام زمان

ادامه مطلب
[ شنبه هشتم مهر 1391 ] [ 11:45 ] [ منجی ]

پیامک ویژه ولادت امام رضا

شمع جمع شاپرکهایی رضا
ای کلید ساده مشکل گشا
آن گل زیبا گل خوشبو تویی
ای رضا جان، ضامن آهو تویی
با نگاهت چون کبوتر کن، مرا
تا بگیرم اوج، خوشحال و رها

..........................................

اي پسر فاطمه، نور هدي
سبزترين باغ بهار خدا
با تو دل از غصه رها مي شود
پاکتر از آينه ها مي شود
اي گل گلزار خدا، يا رضا
آينه ي قبله نما يا رضا
...
ميلاد هشتمين امام، هفتمين قبله و دهمين کشتي نجات
آقا امام رضا (ع) بر شما مبارکباد.

----------------------------

حریمت قبله ی جانم/ بود حب تو ایمانم
تو را هر لحظه می خوانم/ رضا جانم، رضا جانم
منم مست ولای تو/ گدایم من گدای تو
نهادم سر به پای تو/ رضا جانم، رضا جانم
...
میلاد نور مبارک

----------------------------

السلام اي حضرت سلطان عشق
يا علي موسي الرضا اي جان عشق
السلام اي بهر عاشق سرنوشت
السلام اي تربتت باغ بهشت
---
ولادت باسعادت سلطان، امير و ولي نعمت تمام ايرانيان، حضرت رضا-ع مبارک.

----------------------------

امام رضا-ع:
خداوند، پر حرفي و تلف کردن ثروت و اظهار نياز کردن
زياد از همنوعان را دشمن مي دارد.
...
ميلاد شمس الشموس، خسرو اقليم طوس، شاه انيس النفوس،
برشما و خانواده ي گراميتان، تبريک و تهنيت.

----------------------------

دوباره بال وپر پروازم درآمد
دوباره عشق سویم با سر آمد
گشتم کبوتر تا دیار خانه زادی
تنها همین کار از دل عاشق برآمد
قصد زیارت کردم و اوجی گرفتم
روحی مرا در چار چوب پیکر امد
دور حرم چرخی زدم دیدم برای
جارو کشیدن جبرئیل شهپر آمد
بستم دخیلم را به یک جسم مشبک
گویا صدایی از دل آهن بر آمد
خوش آمدی ای زائر شوریده حالم
دلتنگ تو بودم در آفاق خیالم

----------------------------

به گوش دل ندا آمد، که يار دلربا آمد .... به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمد
خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذيقعده ... که آمد بهترين بنده، رضا آمد ، رضا آمد

----------------------------

نقاره ها ز اوج مناره وزيده اند
مردم صداي آمدنت را شنيده اند
زيباتر از هميشه شده آستان تو
آقا! چقدر ريسه برايت کشيده اند
...
ولادت هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت، آقا امام رضا عليه اسلام مبارکباد.

----------------------------

کاش من يک بچه آهو مي شدم
مي دويدم روز و شب در دشتها
توي کوه و دشت و صحرا روز و شب
مي دويدم تا که مي ديدم تو را
...
بهترين شادباش ها تقديم به شما،
بمناسبت ميلاد امام علي بن موسي الرضا(ع)

----------------------------

زآستان رضا سرخط امان دارم
رخ نیاز بر این پاک آستان دارم
اگر چه کم زغبارم، به شوق نکهت گل
همیشه جای، در این طرفه بوستان دارم
ز تیر حادثه مرغی شکسته بال و پرم
درین چمن به صد امید آشیان دارم

 

 موضوعات مرتبط: پیامک های مهدوی
[ پنج شنبه ششم مهر 1391 ] [ 10:16 ] [ منجی ]

تبت یدا ابی لهب میثم مطیعی

مداحی عربی: تبت یدا ابی لهب. شعر شاعر مسیحی در پی اهانت به رسول اکرم (ص) با صدای برادر میثم مطیعی

سامَ النبیَّ المشرکونَ جمیعَ أنواعِ العذاب

أوصی أبولهبٍ لئیمَهُمُ بفاحشةٍ و عاب


  تبّت یدا ... تبّت،أبی لهبٍ و تب

یصلی، سیصلی ناره ذات لهب


و کذاک أغری زوجَه لتطوفَ من بابٍ لِباب

ترمي علی دربِ النبیِّ الشّوکَ ، تبتَکِرُ الصِّعاب


  تبّت یدا ... تبّت،أبی لهبٍ و تب 

یصلی، سیصلی ناره ذات لهب


حمّالةُ الحطبِ اللعینةُ لم تَکُفَّ عنِ السِباب

و هناکَ صِبیانٌ یَذُرّون الحجارةَ و التُّراب


  تبّت یدا ...تبّت، أبی لهبٍ و تب 

یصلی، سیصلی ناره ذات لهب 


في وجهِ أتباعِ الرّسولِ ، و ما یصدُّهمُ جواب

والمشرکون یُطاردونَ المسلمینَ و من أناب


 تبّت یدا...  تبّت، أبی لهبٍ و تب 

یصلی، سیصلی ناره ذات لهب

ترجمه شعر:

مشرکان طعم همه گونه عذاب و رنج را به پیامبر چشاندند.

"ابولهب" فرومایگانشان را به کارهای زشت و ناپسند در باره رسول خدا سفارش می کرد

و از همسرش نیز می خواست تا از این در به آن در بشتابد و خار و هیزم بر سر راه پیامبر بگذارد و سختی های مختلف را برای رسول خدا فراهم سازد.

آن زن هیزم کش ملعون از بدگویی و ناسزاگویی به پیامبر اکرم دست بر نمی داشت.

و کودکانی بودند که سنگ و خاک به روی پیروان پیامبر می ریختند و هیچکس جلودارشان نمی شد و مشرکان ، مسلمانان و مؤمنان را تعقیب می کردند تا مجازات کنند

 

دانلود فایل با لینک مستقیم

 

 موضوعات مرتبط: دانلود ها
[ چهارشنبه پنجم مهر 1391 ] [ 17:50 ] [ منجی ]

تواشیح امام زمان

تواشیح عربی امام زمان(عج)

این الطالب به دم المقتول به کربلا

 

دانلود فایل با لینک مستقیمموضوعات مرتبط: دانلود ها
[ سه شنبه چهارم مهر 1391 ] [ 17:9 ] [ منجی ]

سيد بن طاووس

سيد معظم مذكور (سيد بن طاووس) دركتاب (فرج الهموم فى معرفة نهج الحلال والحرام من النجوم) فرمود: به تحقيق درك كردم در زمان خود گروهى را كه گفته مى شد ايشان حضرت مهدى (عليه السلام) را مشاهده نمودند در ميان ايشان كسانى بودند كه رقعه ها وعريضه هاى مردم را خدمت آن حضرت مى بردند واز اين جمله است قضيه اى كه درستى آنرا فهميدم وآن اينگونه است كه تعريف كرد براى من كسى كه اجازه نداده نامش گفته شود. پس گفت: كه از خدا توفيق زيارت آن حضرت را مسئلت كرده بود. پس در خواب ديد كه به آرزويش در زمانى كه برايش مشخص كرده بودند، خواهد رسيد.

گفت: وقتى آن زمان رسيد او در حرم مطهر مولاى ما موسى بن جعفر (عليهما السلام) بود. آنگاه صدايى را شنيد كه از قبل برايش آشنا بود واو به زيارت مولاى ما حضرت جواد (عليه السلام) مشغول بود.

پس براى اينكه مزاحم ايشان نشود، وارد حرم منور شد ودر كنار ضريح مقدس حضرت كاظم (عليه السلام) ايستاد.

آنگاه آن كسى كه معتقد بود او حضرت مهدى (عليه السلام) است خارج شد وهمراه او رفيقى بود واين شخص آن جناب را مشاهده كرد ولى به خاطر رعايت ادب در حضور مقدس آن جناب با او صحبتى نكرد.

 

 

 موضوعات مرتبط: داستان های امام زمان
[ شنبه اول مهر 1391 ] [ 17:8 ] [ منجی ]