نوروز94

یا مقلب قلب حیدر شاد نیست

یا محول حال این اعیاد نیست

سردرون چاه در لیل و نهار

ای علی جان فاطمی کن این بهار

یا مقلب قلب مهدی شاد نیست

یا مدبر خانه ام آباد نیست

یا محول احسن الحالم کجاست

مرهم زخمم ،علی مرتضی است

نوروزتان فاطمیموضوعات مرتبط: اسلام
[ یکشنبه دوم فروردین 1394 ] [ 13:2 ] [ منجی ]