خواهرم...


خواهرم...


❌لازم نیست برای تبلیغ #چادر ،عکس با چادرتو بزاری جلو دید همه❗️

❌لازم نیست نشون بدی که چادری هستی...


✅با رفتارت،

✅حرف زدنت،

✅ لحن بیانت،

✅نوع تایپ کردنت و ...


نشون بده که با شرم و حیایی❗️

نشون بده عفیف هستی❗️

نشون بده که سنگین هستی❗️


⚠️رفتار تو برخورد دیگران را مشخص می کند...


 موضوعات مرتبط: اسلام
[ سه شنبه بیست و سوم شهریور 1395 ] [ 15:13 ] [ منجی ]