خـــــدایـــــــــــا هر چنــــد وقـــت یکبــــار به ما یـــــــــاد آوری کن

خـــــدایـــــــــــا هر چنــــد وقـــت یکبــــار به ما یـــــــــاد آوری کن
نامحـــــــــرم نامحـــــــــــــرم اســــــــت...♥♥♥
چه در دنیـــــــــای حقــــــــیقی ...♥♥♥
چه در دنیای مجــــــــــــازی ...♥♥♥موضوعات مرتبط: اسلام
[ دوشنبه چهارم تیر 1397 ] [ 20:43 ] [ منجی ]